WSP Series Signal Converter

Thông tin mô tả

Watanabe WSP Series Signal Converter

"Gọi 0974400989 để được tư vấn miễn phí"

AME

Cam kết hàng mới 100%
Bảo hành chính hãng

Watanabe WSP Series Signal Converter

・Standard plug-in type converter

・Easy maintenance by plug-in structure

Isolators

       
WSP-IS isolator CEマーク 改正RoHS  
WSP-DS isolator CEマーク 改正RoHS  
WSP-DSW 2-output isolator CEマーク 改正RoHS  
WSP-2DS 2-channel isolator CEマーク 改正RoHS  
WSP-DE High-speed isolator CEマーク 改正RoHS  
WSP-DEW 2-output high-speed isolator CEマーク 改正RoHS  
WSP-NDS Loop powered isolator 改正RoHS    
WSP-2NDS 2-channel loop powered isolator 改正RoHS  

Distributors (Current Loop Supply)

       
WSP-DBZ distributor (Current loop supply) CEマーク 改正RoHS  
WSP-DBZW 2-output distributor (Current loop supply) CEマーク 改正RoHS  
WSP-DB Distributor (Current loop supply、non-isolated) CEマーク 改正RoHS  

Temperature Converters

       
WSP-THS Thermocouple temperature converter(Response time:25ms) CEマーク 改正RoHS  
WSP-THW 2-output thermocouple temperature converter(Response time:25ms) CEマーク 改正RoHS  
WSP-RTS RTD temperature converter(Response time:25ms) CEマーク 改正RoHS  
WSP-RTW 2-output RTD temperature converter(Response time:25ms) CEマーク 改正RoHS  

Sensor Signal Converters

       
WSP-MS Potentiometer converter(Response time:25ms) CEマーク 改正RoHS  
WSP-MSW 2-output potentiometer converter CEマーク 改正RoHS  
WSP-TGS Tachogenerator converter 改正RoHS  
WSP-TGW 2-output tachogenerator converter 改正RoHS  

Power/AC Signal Converters

       
WSP-AZ AC converter(Average rectified value) 改正RoHS  
WSP-EZ RMS value converter(true RMS) 改正RoHS  
WSP-ACW 2-output AC converter(Average rectified value) 改正RoHS  
WSP-EFW 2-output RMS value converter(true RMS) 改正RoHS  
WSP-CTA CT converter(Average rectified value) 改正RoHS  
WSP-CTE CT converter(true RMS) 改正RoHS  
WSP-CTAW 2-output CT converter(Average rectified value) 改正RoHS  
WSP-CTEW 2-output CT converter (true RMS) 改正RoHS  
WSP-PTA PT converter(Average rectified value) 改正RoHS  
WSP-PTE PT converter(true RMS) 改正RoHS  
WSP-PTAW 2-output PT converter(rectification) 改正RoHS  
WSP-PTEW 2-output PT converter(true RMS) 改正RoHS  

Pulse / Frequency Converters

       
WSP-FZP 2-output pulse isolator(with power supply for sensor) CEマーク 改正RoHS  
WSP-FV Pulse to DC converter 改正RoHS  
WSP-FVW 2-output pulse to DC converter 改正RoHS(指定)  
WSP-VF DC to pulse converter 改正RoHS(指定)  

 Alarm Setters

       
WSP-HP Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) CEマーク 改正RoHS  
WSP-HL Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) CEマーク 改正RoHS  

Computation Modules

       
WSP-UL Linearizer CEマーク 改正RoHS    
WSP-RS Square root extractor CEマーク 改正RoHS  
WSP-ABS Absolute value output converter CEマーク 改正RoHS    
WSP-ARS Mean Value Output Converter CEマーク 改正RoHS    
WSP-ADS Adder CEマーク 改正RoHS  
WSP-SBS Subtractor CEマーク 改正RoHS  
WSP-MLS Multiplier CEマーク 改正RoHS  
WSP-DIS Divider CEマーク 改正RoHS  

Function Modules

       
WSP-PH High holder(Peak holder) CEマーク 改正RoHS    
WSP-PL Low holder(Bottom holder) CEマーク 改正RoHS    
WSP-PW Peak-to-peak holder CEマーク 改正RoHS    
WSP-HS Reverse converter CEマーク 改正RoHS    
WSP-SHS High selector CEマーク 改正RoHS    
WSP-SLS Low selector CEマーク 改正RoHS  

Tin tức nổi bật

Top