TZ Series Signal Converter

Thông tin mô tả

Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe TZ series

"Gọi 0974400989 để được tư vấn miễn phí"

AME

Cam kết hàng mới 100%
Bảo hành chính hãng

Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe TZ series

Loop powered isolator TZ-41

Extremely small DC signal isolator TZ-1FA/5FA

Isolator TZ-1XA/5XA

Distributor (Current loop supply) TZ-5LA

Thermocouple temperature converter TZ-1CA/5CA

RTD temperature converter TZ-1AA/5AA

Potentiometer converter TZ-1BA/5BA

AC current converter(ture RMS)TZ-1DA/5DA

AC voltage converter(ture RMS)TZ-1EA/5EA

Isolators 

Model: Signal converter TZ-5XA-2AH, Signal converter TZ-5XA-A2H 

       
TZ-41 Loop powered isolator CEマーク 改正RoHS  
TZ-1FA/5FA Extremely small DC signal isolator 改正RoHS  
TZ-1XA/5XA isolator CEマーク 改正RoHS  

Distributors (Current Loop Supply)

       
TZ-5LA Distributor (Current loop supply) 改正RoHS -

Temperature Converters

       
TZ-1CA/5CA Thermocouple temperature converter 改正RoHS -
TZ-1AA/5AA RTD temperature converter 改正RoHS -

Sensor Signal Converters 

       
TZ-1BA/5BA Potentiometer converter 改正RoHS -

Power/AC Signal Converters

       
TZ-1DA/5DA AC current converter(ture RMS) CEマーク 改正RoHS  
TZ-1EA/5EA AC voltage converter(ture RMS) 改正RoHS  

Tin tức nổi bật

Top