AME ENGINEERING phân phối thiết bị điện JAKI Taiwan

Saturday, 24/10/2020 14:02

Logo Jaki

JAKI Enterprise Co., Ltd - Là đơn vị tiên phong trong thiết kế và sản xuất các dòng sản phẩm như bộ khởi động mềm động cơ, rơ le bán dẫn, bộ điều khiển nguồn SCR,...

Motor Controller, Relay Solid, Voltage Regulator, Static Switch, Solid State, Power Regulator - JAKI Solid State Relay Manufacturer

"Our company was established in 1992, far more than twenty years. We are specialized in product design and manufacturing of industrial electric machinery, motor soft-start on the controller and SCR power regulator, we are the first brand of professional manufacturer in Taiwan, working on a number of patents, so that customers in the selection of products at the same time, more choice to meet market demand."

*** Trích dẫn nguồn: https://www.jaki.com.tw/en/index.html

Sản phẩm của JAKI Taiwan đa dạng quy cách với chất lượng và tuổi thọ cao, thiết kế theo chuẩn công nghiệp,...là sự lựa chọn tối ưu cho khách hàng. Dải sản phẩm của JAKI bao gồm:

1. Single Phase Thyristor Power Regulator - Hyperfunction

Product ID: JK2226SF, JK2242SF, JK2256SF, JK2272SF,JK3826SF, JK3842SF, JK3856SF, JK3872SF

single-phase-thyristor-jk2226sf__i0s_1__5

 

2. M - Series Single Phase Thyristor Power Regulator

Product ID: JK-M22035 - JK-M22410

Jaki M series

3. Three Phase - Low Harmonic series

Product ID: JK3PSL-XXXXX, JK2PSL-XXXXX

3ø3W
JK3PSL-22025, JK3PSL-22035, JK3PSL-22050, JK3PSL-22060, JK3PSL-22080, JK3PSL-22100, JK3PSL-22125, JK3PSL-22160, JK3PSL-22180, JK3PSL-22200, JK3PSL-22225, JK3PSL-22250, JK3PSL-22300, JK3PSL-22350, JK3PSL-22400, JK3PSL-22600, JK3PSL-22750, JK3PSL-48025, JK3PSL-48035, JK3PSL-48050, JK3PSL-48060, JK3PSL-48080, JK3PSL-48100, JK3PSL-48125, JK3PSL-48160, JK3PSL-48180, JK3PSL-48200, JK3PSL-48225, JK3PSL-48250, JK3PSL-48300, JK3PSL-48350, JK3PSL-48400, JK3PSL-48600, JK3PSL-48750

3ø2W
JK2PSL-22025, JK2PSL-22035, JK2PSL-22050, JK2PSL-22060, JK2PSL-22080, JK2PSL-22100, JK2PSL-22125, JK2PSL-22160, JK2PSL-22180, JK2PSL-22200, JK2PSL-22225, JK2PSL-22250, JK2PSL-22300, JK2PSL-22350, JK2PSL-22400, JK2PSL-22600, JK2PSL-22750, JK2PSL-48025, JK2PSL-48035, JK2PSL-48050, JK2PSL-48060, JK2PSL-48080, JK2PSL-48100, JK2PSL-48125, JK2PSL-48160, JK2PSL-48180, JK2PSL-48200, JK2PSL-48225, JK2PSL-48250, JK2PSL-48300, JK2PSL-48350, JK2PSL-48400, JK2PSL-48600, JK2PSL-48750

4. Three Phase - Current Limit Series

Product ID: JK3PST-XXXXX

3ø3W Phase angle
JK3PST-22025, JK3PST-22035, JK3PST-22050, JK3PST-22060, JK3PST-22080, JK3PST-22100, JK3PST-22125, JK3PST-22160, JK3PST-22180, JK3PST-22200, JK3PST-22225, JK3PST-22250, JK3PST-22300, JK3PST-22350, JK3PST-22400, JK3PST-22600, JK3PST-22750, JK3PST-48025, JK3PST-48035, JK3PST-48050, JK3PST-48060, JK3PST-48080, JK3PST-48100, JK3PST-48125, JK3PST-48160, JK3PST-48180, JK3PST-48200, JK3PST-48225, JK3PST-48250, JK3PST-48300, JK3PST-48350, JK3PST-48400, JK3PST-48600, JK3PST-48750
Static-Switching-Units-jk3pst

5. Three Phase - Zero crossing and Phase Angle control

Product ID: JK2PSZ-XXXXX, JK3PS-XXXXX
Static-Switching-Units-jk3psl
3ø2W Zero crossing
JK2PSZ-22025, JK2PSZ-22035, JK2PSZ-22050,JK2PSZ-22060, JK2PSZ-22080, JK2PSZ-22100, JK2PSZ-22125, JK2PSZ-22160, JK2PSZ-22180, JK2PSZ-22200, JK2PSZ-22225, JK2PSZ-22250, JK2PSZ-22300, JK2PSZ-22350, JK2PSZ-22400, JK2PSZ-22600JK2PSZ-48025, JK2PSZ-48035, JK2PSZ-48050,JK2PSZ-48060, JK2PSZ-48080, JK2PSZ-48100, JK2PSZ-48125, JK2PSZ-48160, JK2PSZ-48180, JK2PSZ-48200, JK2PSZ-48225, JK2PSZ-48250, JK2PSZ-48300, JK2PSZ-48350, JK2PSZ-48400, JK2PSZ-48600

3ø3W Phase angle
JK3PS-22025, JK3PS-22035, JK3PS-22050,JK3PS-22060, JK3PS-22080, JK3PS-22100, JK3PS-22125, JK3PS-22160, JK3PS-22180, JK3PS-22200, JK3PS-22225, JK3PS-22250, JK3PS-22300, JK3PS-22350, JK3PS-22400,JK3PS-48025, JK3PS-48035, JK3PS-48050,JK3PS-48060, JK3PS-48080, JK3PS-48100, JK3PS-48125, JK3PS-48160, JK3PS-48180, JK3PS-48200, JK3PS-48225, JK3PS-48250, JK3PS-48300, JK3PS-48350, JK3PS-48400

6. Three Phase - Inductive load (for transformers and non-resistive load)

Product ID: JK3PTS-XXXXX
Static-Switching-Units-jk3pst
3ø3W Phase angle
JK3PTS-22025, JK3PTS-22035, JK3PTS-22050,JK3PTS-22060, JK3PTS-22080, JK3PTS-22100,JK3PTS-22125, JK3PTS-22160, JK3PTS-22180, JK3PTS-22200, JK3PTS-22225, JK3PTS-22250, JK3PTS-22300, JK3PTS-22350, JK3PTS-22400, JK3PTS-22600, JK3PTS-22750,JK3PTS-48025, JK3PTS-48035, JK3PTS-48050,JK3PTS-48060, JK3PTS-48080, JK3PTS-48100,JK3PTS-48125, JK3PTS-48160, JK3PTS-48180,JK3PTS-48200, JK3PTS-48225, JK3PTS-48250,JK3PTS-48300, JK3PTS-48350, JK3PTS-48400, JK3PTS-48600, JK3PTS-48750

7. Three Phase - Soft Start

Product ID: SMC9XXXXX, SMC9XXXXX-H
three-phase-soft-start-smc9xxxxx
CE, IEC60947-4-2 certified the specification.

SMC920100, SMC920150, SMC920200, SMC920250, SMC920300, SMC920400, SMC920500, SMC920600, SMC920750, SMC921000, SMC921250, SMC921500, SMC921750, SMC920560A, SMC920620A, SMC920750A, SMC920930A, SMC921100A

SMC930150, SMC930200, SMC930250, SMC930300, SMC930400, SMC930500, SMC930600, SMC930750, SMC931000, SMC931250, SMC931500, SMC931750, SMC932000, SMC932500, SMC933000 SMC930560A, SMC930620A, SMC930750A, SMC930930A, SMC931100A

SMC940200, SMC940250, SMC940300, SMC940400, SMC940500, SMC940600, SMC940750, SMC941000, SMC941250, SMC941500, SMC941750, SMC942000, SMC942500, SMC943000, SMC943500, SMC940560A, SMC940620A, SMC940750A, SMC940930A, SMC941100A

High-functioning Series models.
SMC920100-H, SMC920150-H, SMC920200-H, SMC920250-H, SMC920300-H, SMC920400-H, SMC920500-H, SMC920600-H, SMC920750-H, SMC921000-H, SMC921250-H, SMC921500-H, SMC921750-H,SMC920560A-H, SMC920620A-H, SMC920750A-H, SMC920930A-H, SMC921100A-H

SMC930150-H, SMC930200-H, SMC930250-H, SMC930300-H, SMC930400-H, SMC930500-H, SMC930600-H, SMC930750-H, SMC931000-H, SMC931250-H, SMC931500-H, SMC931750-H, SMC932000-H, SMC932500-H, SMC933000-H, SMC930560A-H, SMC930620A-H, SMC930750A-H, SMC930930A-H, SMC931100A-H

SMC940200-H, SMC940250-H, SMC940300-H, SMC940400-H, SMC940500-H, SMC940600-H, SMC940750-H, SMC941000-H, SMC941250-H, SMC941500-H, SMC941750-H, SMC942000-H, SMC942500-H, SMC943000-H, SMC943500-H, SMC940560A-H, SMC940620A-H, SMC940750A-H, SMC940930A-H,SMC941100A-H
....
https://ame-engineering.com/bv/349-ame-ban-giao-thanh-cong-bo-dieu-khien-nguon-scr-jaki-taiwan.html
https://ame-engineering.com/bv/324-ame-ban-giao-bo-dieu-khien-nguon-3-pha-jaki-jk2psz-48160.html
https://ame-engineering.com/bv/300-ame-ban-giao-bo-dieu-khien-nguon-scr-taisee-va-bo-khoi-dong-mem-jaki.html
...
Vinh dự là đơn vị phân phối chính hãng sản phẩm JAKI Taiwan tại Việt Nam, AME Engineering sẽ hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật tốt nhất đến khách hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên lạc lại với chúng tôi theo:Email: info@ame-engineering.com  - Hotline: 0974 400 989
Top