Watanabe A5000 series

Thông tin mô tả

Watanabe Digital Panel Meter A5000 series

"Gọi 0974400989 để được tư vấn miễn phí"

AME

Cam kết hàng mới 100%
Bảo hành chính hãng

Watanabe Digital Panel Meter A5000 series

DC Voltmeters / Ammeters

A5□□□-01 DC voltmeter
(Input capacity:Less than 0.1V)
CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-02 DC voltmeter(Input capacity:0.1V or more) CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-03 DC ammeter CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-18 Process signal meter CEマーク 改正RoHS  

AC Voltmeters / Ammeters

       
A5□□□-04 AC voltmeter
(Average rectified value、Input capacity:Less than 10V)
CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-05 AC voltmeter
(Average rectified value、Input capacity:10V or more)
CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-06 AC voltmeter
(True RMS、Input capacity:Less than 10V)
CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-07 AC voltmeter
(True RMS、Input capacity:10V or more)
CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-08 AC ammeter
(Average rectified value、Input capacity:Less than 1A)
CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-09 AC ammeter
(Average rectified value、Input capacity:5A)
CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-10 AC ammeter
(True RMS、Input capacity:Less than 1A)
CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-11 AC voltmeter
(True RMS、Input capacity:5A or more)
CEマーク 改正RoHS  

Thermometers

       
A5□□□-13 Digital thermometer(Thermocouple) CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-14 Digital thermometer(RTD) CEマーク 改正RoHS  

Frequency Meters / Counters

       
A5□□□-15 Frequency meters
(Open collector)
CEマーク 改正RoHS  
A5□□□-16 Frequency meters
(Voltage pulse)
CEマーク 改正RoHS  

Load cell Meters

Model: Digital meter A5121-17, Digital meter A5122-17, Digital meter A5112-17

       
A5□□□-17 Load cell meter CEマーク 改正RoHS  

Resistance Meters

       
A5□□□-12 Resistance meter CEマーク 改正RoHS  

Tin tức nổi bật

Top