Honeywell C437F

Thông tin mô tả

C437F

Pressure or differential pressure limit controls for industrial gas systems.

"Gọi 0974400989 để được tư vấn miễn phí"

AME

Cam kết hàng mới 100%
Bảo hành chính hãng

Selection guide:

C437D1005/U

Pressure Switch, Manual Reset, 1 in. wc to 26 in. wc

C437E1004/U

Pressure Switch, Manual Reset, 1 in. wc to 26 in. wc

C437E1012/U

Pressure Switch, Manual Reset, 1/2 psi to 5 psi

C437E1038/U

Pressure Switch, Manual Reset, 1/2 in. wc to 5 1/2 in. wc

C437F1003/U

Pressure Switch, Auto recycle, 1 in. wc to 26 in. wc

C437F1011/U

Pressure Switch, Auto recycle, 1/2 psi to 5 psi

C437F1029/U

Pressure Switch, Auto recycle, 1 psi to 10 psi

C437F1037/U

Pressure Switch, Auto recycle, 1/2 in. wc to 5 1/2 in. wc

C437F1060/U

Pressure Switch, Auto recycle, 1 psi to 10 psi

C437F1078/U

Pressure Switch, Auto recycle, 1/2 in. wc to 5 1/2 in. wc

 

 

Tin tức nổi bật

Top