CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN AME

Bộ đếm Koyo
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hoàng Tấn
Hotline :0974400989
Email: hoangtan@ame-engineering.com
Ms. Ánh Tuyết
Hotline :0948998638
Email: anhtuyet@ame-engineering.com
AME
Đối tác
Okazaki Watanabe CAHO Dynisco Fuji Electric FI hanyoung nux Yudian honeywell Airtac Idec RKC Lenze Omega Mitsubishi Omron Schneider Siemens Chint UniD Autonics Azbil SMC
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9
Bộ đếm Koyo

Bộ đếm Koyo - Koyo Electronic Counters

Koyo Electronic Counters - Products range:

Single Preset Counters for Addition and Subtraction /Total Counter for Addition and Subtraction
Koyo KCV Series

Single Preset Counters for Addition or Subtraction
Koyo KCN-A Series

Single Preset Green Counters for Addition
Koyo KCX,M,D,DM

Dual Preset Green Counters for Addition
Koyo KCX-W,WM

Total Counters with Green LED
Koyo KCX-T

Single or Dual Preset Counters for Fast Addition and Subtraction
Koyo KCX-B

Fast Total Counters for Addition and Subtraction
Koyo KCX-B6T

Multi-Counters
Koyo KCM Series

Tài liệu